[Otthonunk] Mai Szentségimádás és dicsőítés

Aranyosmaróthy Katalin aranyosmarothy at gmail.com
2019. Jan. 17., Cs, 12:30:09 CET


Kedves Testvérek!
A mai napon a hittan teremben lesz a Szentségimádás.
19.30 csendes
20-tól  dicsőítés énekkel
Az alábbi oldalról letölthető a Szent András Iskola énekfüzete, pl.
telefonra, tabletre amiben megtalálhatóak a dalok, illetve nyomtatni is
lehet.
Lesz nálunk néhány már kinyomtatott példány.
https://enekfuzet.ujevangelizacio.hu/oldal/letoltes
Kedden az imaközösség az Isaszegi út 38 szám alatt tart dicsőítés.
Mindenkit szeretettel várunk.

Miért dicsőítünk? Mi a Szentírási alapja?
Amikor dicsőítünk , az Úr harcol értünk!

A dicsőítő ima legjobb példája a Szentírásból Jozafát király története
„1Aztán egybegyűltek Moáb fiai s Ammon fiai s velük mások az ammoniták
közül, Jozafát ellen, hogy hadra keljenek vele. 2Hírmondók jöttek azonban,
és jelentették Jozafátnak: »Hatalmas sokaság jött ellened a tengeren túl
levő helyekről meg Szíriából, és íme, már Aszászon-Támárban, vagyis
Engadiban vannak.« 3Jozafát ekkor igen megrémült. Minden erejéből az Urat
kezdte keresni, s böjtöt hirdetett egész Júdában. 4Erre Júda egybegyűlt,
hogy könyörögjön az Úrhoz, és városaiból is valamennyien eljöttek, hogy
esdekeljenek előtte.” 2 Krónikák 20

(Olyan sokaság jött- amellyel szemben emberi erővel fellépve biztos a
veszteség, a csatát megnyerni lehetetlen.
Jozafát először imádkozott magában, teljes erőből Istent kereste, majd
mindenkit meghívott, hogy imádkozzon, ezután nyilvánosság előtt is
imádkozott. Megijedt, de nem aggódni kezdett, nem rohangált a
tanácsadóihoz, hanem először az Úrhoz folyamodott. Sokszor ezt az utolsó
lehetőségként tesszük meg, amikor már mindent megpróbáltunk a saját
erőnkből.
Nem csak egyedül imádkozott, hanem böjtöt hírdetett az egész országban- erő
van a közös imában.
Amennyire lehetséges, vonjuk be pl. a családunk tagjait, a közösségünk
tagjait.)

Krízisben, nehéz helyzetben, hogyan imádkozhatunk áttörésért ezen
Szentírási rész példája alapján? – 6 fontos lépés
0,24Azért mondom nektek: Mindazt, amit imádkozva kértek, higgyétek, hogy
már elnyertétek, és meglesz nektek. Mk.11.24.

1,Csak Egyszer kérünk ,majd a hátralévő időben megköszönjük előre!

2, Fokuszáljunk Isten nagyságára, mindenhatóságára, arra hogy minden felett
áll.
(Ne a problémát kezdjük sorolni. Isten tudja mi a baj. Ha a problémával
foglalkozunk, az egyre növekszik)
„5Ekkor Jozafát megállt Júda és Jeruzsálem gyülekezetének közepén, az Úr
házában, az új udvar előtt, 6és azt mondta: »Urunk, atyáink Istene, te vagy
az Isten az égben és te uralkodsz a nemzetek valamennyi országán, kezedben
erő és hatalom van, s neked senki sem tud ellenállni.

3, Isten ígéreteire, tetteire emlékeztessük magunkat, ezeket fontos
kimondani.
„Nemde Istenünk, te pusztítottad el e föld valamennyi lakóját néped, Izrael
elől, és te adtad azt oda barátod, Ábrahám utódának mindörökre? 8Ők le is
telepedtek rajta, és szentélyt építettek nevednek, mondván: 9‘Ha
nyomorúság, ítélő kard, pestis vagy éhínség zúdul ránk, megállunk színed
előtt, e ház előtt, amely nevedet viseli és hozzád kiáltunk ínségünkben, s
te meghallgatsz és megsegítesz.” (2 Krón,20)
4, Ismerd el
hogy nincs hatalmad efölött a szituáció felett-
nem csupán segítségre van szükséged, hanem csak Istenre nézel, csak
Istenben bízol . Istennek nincsen szüksége arra, hogy Te segíts neki, és
saját erőddel erölködj. Hagyd , hogy Isten Isten legyen, és ő harcoljon
helyetted.
„12Istenünk, hát nem bünteted meg őket? Hiszen bennünk nincs annyi erő,
hogy e ránk zúduló sokaságnak ellent tudjunk állni. Mivel pedig nem tudjuk,
mit csináljunk, csak az marad hátra számunkra, hogy hozzád emeljük
szemünket.« –„2Krónikák 20

5, Mindenkit bevonni az imába, várni az Úrra, meghallani, amit Ő mond
„Ott állt ezalatt egész Júda az Úr előtt, kisdedeivel, feleségeivel és
gyermekeivel együtt.”
Várni az Úrra, meghallani, amit Ő mond:
(kérjük a Szentlélek világosságát az Ige olvasásában, hogy megértsük Isten
üzenetét számunkra, Isten szól hozzánk az Ő Igéjén keresztül, indít
bennünket , ha kérjük a Szentlelket irányítja gondolatainkat is)
"Ott volt Jahaziél is, az Ászáf fiai közül való levita, Zakariásnak a fia,
annak a Benájának az unokája, aki Matanja fiának, Jejélnek volt a fia. Ezt
a tömeg között megragadta az Úr lelke, 15és azt mondta: »Figyeljetek ide
júdaiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan, veled együtt, Jozafát király. Ezt
üzeni nektek
az Úr:
Ne féljetek és ne rettegjetek ettől a sokaságtól, mert nem ti fogtok
harcolni ellenük, hanem Isten. 16Vonuljatok le holnap ellenük, és mivel ők
a Szísz nevű domboldalon fognak felvonulni, rájuk találtok a Jeruel
pusztával szemben levő völgy szélén. 17Harcolnotok azonban nektek nem kell,
hanem csak álljatok veszteg, és meglátjátok, hogy segít az Úr titeket, Júda
és Jeruzsálem! Ne féljetek, ne rettegjetek, csak vonuljatok ki holnap
ellenük és az Úr veletek lesz.«” 2 Krónikák 20
Jozafát történetéből látjuk
1,ne féljünk és ne rettegjünk,
2,ez az Ő harca! (Sokszor azért merülünk ki, mert olyan harcot vívunk, ami
nem is a miénk. )
3, állj helyt , ahová rendeltelek (nem kell Istennek segítség- ő
cselekszik, nem kell elfutni a nehéz helyzetből, vagy ide-oda rohángálni
másokhoz)

6, Dícsérjük Istent- amikor Istent dicsérjük , Ő harcol értünk

„Erre Jozafát s Júda és Jeruzsálem valamennyi lakosa arccal a földre borult
az Úr előtt és imádta őt, 19a Kaát fiai és a Kóré fiai közül való leviták
pedig nagy fennszóval magasztalták az Urat, Izrael Istenét.”

22"Amikor elkezdték az ujjongást és a dicséretet, az ÚR lázadókat
támasztott a Júdára támadó ammóniak, móábiak és a Széír-hegység lakói
között, és ezért vereséget szenvedtek. 23Az ammóniak és a móábiak a
Széír-hegység lakóira támadtak, hogy kiirtsák és elpusztítsák őket. Amikor
végeztek Széír lakóival, egymás pusztulását segítették elő.
24Mire a júdaiak a pusztai őrhelyhez érkeztek, és a sokaság felé fordultak,
már csak az elesettek holttesteit látták ott a földön; nem menekült meg
senki sem. 25Akkor odament Jósáfát és hadinépe, hogy összeszedjék a
zsákmányt. 2 Krónikák" 20

7,* Isten áldássá változtatja a leglehetetlenebb helyzetet is- ez az
eredménye, amikor Ő harcol értünk!*
5Akkor odament Jósáfát és hadinépe, hogy összeszedjék a zsákmányt.
Tömegével találtak náluk fölszerelést, ruhákat és értéktárgyakat. Annyi
zsákmányt szereztek, hogy el sem bírták. Három napig szedték össze a
zsákmányt, olyan sok volt. 26Negyedik napon aztán egybegyűltek a Baraka
völgyében. Mivel ugyanis ott hálát adtak az Úrnak, elnevezték azt a helyet
a Hálaadás-völgyének s így is hívják mind a mai napig. 27Aztán visszatért
Júda egész legénysége s Jeruzsálem lakossága, élükön Jozafáttal
Jeruzsálembe nagyon örvendezve, hogy az Úr örömet adott nekik
ellenségeikkel szemben, 28és Jeruzsálemben hárfa-, lant- és
trombitakísérettel bementek az Úr házába. 29Erre az országok valamennyi
királyságát megszállta az Úrtól való félelem, mert hallották, hogy az Úr
harcolt Izrael ellenségei ellen, 30és Jozafát országának nyugta lett és
Isten békét adott neki körös-körül mindenfelől.


-- 
Aranyosmaróthy Katalin
Tel:06 70 4150505
Imádság Háza Szolgáló Imaközösség
<https://www.facebook.com/P%C3%A9celi-Im%C3%A1ds%C3%A1g-H%C3%A1za-szolg%C3%A1l%C3%B3-imak%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-1880220712220212/?jazoest=265100119537184115847045119801211111215011348908375121120844977981141141165288666911610877115684810770807712110358651001229788114110541191181221221037612199711227398901178412010810368715745498011782786611090102836710278685381>
aranyosmarothy at gmail.com
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lista.hcbc.hu/pipermail/otthonunk/attachments/20190117/075ceb1b/attachment.html>


További információk a(z) Otthonunk levelezőlistáról