<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:#3d85c6">Kedves Testvérek!</div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:#3d85c6">A mai napon a hittan teremben lesz a Szentségimádás.</div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:#3d85c6">19.30 csendes</div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:#3d85c6">20-tól  dicsőítés énekkel</div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:#3d85c6">Az alábbi oldalról letölthető a Szent András Iskola énekfüzete, pl. telefonra, tabletre amiben megtalálhatóak a dalok, illetve nyomtatni is lehet. </div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:#3d85c6">Lesz nálunk néhány már kinyomtatott példány.</div><div><a href="https://enekfuzet.ujevangelizacio.hu/oldal/letoltes">https://enekfuzet.ujevangelizacio.hu/oldal/letoltes</a><br></div><div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)">Kedden az imaközösség az Isaszegi út 38 szám alatt tart dicsőítés.</div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)">Mindenkit szeretettel várunk.</div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)">Miért dicsőítünk? Mi a Szentírási alapja?</div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)">Amikor dicsőítünk , az Úr harcol értünk! </div><p style="margin:6px 0px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(29,33,41);font-size:14px"><span class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)">A dicsőítő </span>ima legjobb példája a Szentírásból Jozafát király <span class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)">története</span><br>„1Aztán egybegyűltek Moáb fiai s Ammon fiai s velük mások az ammoniták közül, Jozafát ellen, hogy hadra keljenek vele. 2Hírmondók jöttek azonban, és jelentették Jozafátnak: »Hatalmas sokaság jött ellened a tengeren túl levő helyekről meg Szíriából, és íme, már Aszászon-Támárban, vagyis Engadiban vannak.« 3Jozafát ekkor igen megrémült. Minden erejéből az Urat kezdte keresni, s böjtöt hirdetett egész Júdában. 4Erre Júda egybegyűlt, hogy könyörögjön az Úrhoz, és városaiból is valamennyien eljöttek, hogy esdekeljenek előtte.” 2 Krónikák 20</p><p style="margin:6px 0px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(29,33,41);font-size:14px"><span class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)">(</span>Olyan sokaság jött- amellyel szemben emberi erővel fellépve biztos a veszteség, a csatát megnyerni lehetetlen.<br>Jozafát először imádkozott magában, teljes erőből Istent kereste, majd mindenkit meghívott, hogy imádkozzon, ezután nyilvánosság előtt is imádkozott. Megijedt, de nem aggódni kezdett, nem rohangált a tanácsadóihoz, hanem először az Úrhoz folyamodott. Sokszor ezt az utolsó lehetőségként tesszük meg, amikor már mindent megpróbáltunk a saját erőnkből.<br>Nem csak egyedül imádkozott, hanem böjtöt hírdetett az egész országban- erő van a közös imában.<br>Amennyire lehetséges, vonjuk be pl. a családunk tagjait, a közösségünk tagjait.<span class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)">)</span></p><p style="margin:6px 0px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(29,33,41);font-size:14px">Krízisben, nehéz helyzetben, hogyan imádkoz<span class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)">hatunk</span> áttörésért<span class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)"> ezen Szentírási rész példája alapján</span>? – 6 fontos lépés<br>0,24Azért mondom nektek: Mindazt, amit imádkozva kértek, higgyétek, hogy már elnyertétek, és meglesz nektek. Mk.11.24.<br><br></p><p style="margin:6px 0px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(29,33,41);font-size:14px">1,Csak Egyszer kérünk ,majd a hátralévő időben megköszönjük előre!</p><p style="margin:6px 0px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(29,33,41);font-size:14px">2, Fokuszáljunk Isten nagyságára, mindenhatóságára, arra hogy minden felett áll.<br>(Ne a problémát kezdjük sorolni. Isten tudja mi a baj. Ha a problémával foglalkozunk, az egyre növekszik)<br>„5Ekkor Jozafát megállt Júda és Jeruzsálem gyülekezetének közepén, az Úr házában, az új udvar előtt, 6és azt mondta: »Urunk, atyáink Istene, te vagy az Isten az égben és te uralkodsz a nemzetek valamennyi országán, kezedben erő és hatalom van, s neked senki sem tud ellenállni.</p><p style="margin:6px 0px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(29,33,41);font-size:14px">3, Isten ígéreteire, tetteire emlékeztessük magunkat, ezeket fontos kimondani. <br>„Nemde Istenünk, te pusztítottad el e föld valamennyi lakóját néped, Izrael elől, és te adtad azt oda barátod, Ábrahám utódának mindörökre? 8Ők le is telepedtek rajta, és szentélyt építettek nevednek, mondván: 9‘Ha nyomorúság, ítélő kard, pestis vagy éhínség zúdul ránk, megállunk színed előtt, e ház előtt, amely nevedet viseli és hozzád kiáltunk ínségünkben, s te meghallgatsz és megsegítesz.”<span class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)"> (2 Krón,20)</span><br>4, Ismerd el<br>hogy nincs hatalmad efölött a szituáció felett-<br>nem csupán segítségre van szükséged, hanem csak Istenre nézel, csak Istenben bízol . Istennek nincsen szüksége arra, hogy Te segíts neki, és saját erőddel erölködj. Hagyd , hogy Isten Isten legyen, és ő harcoljon helyetted.<br>„12Istenünk, hát nem bünteted meg őket? Hiszen bennünk nincs annyi erő, hogy e ránk zúduló sokaságnak ellent tudjunk állni. Mivel pedig nem tudjuk, mit csináljunk, csak az marad hátra számunkra, hogy hozzád emeljük szemünket.« –„2Krónikák 20</p><p style="margin:6px 0px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(29,33,41);font-size:14px">5, Mindenkit bevonni az imába, várni az Úrra, meghallani, amit Ő mond <br>„Ott állt ezalatt egész Júda az Úr előtt, kisdedeivel, feleségeivel és gyermekeivel együtt.”<br>Várni az Úrra, meghallani, amit Ő mond:<br>(kérjük a Szentlélek világosságát az Ige olvasásában, hogy megértsük Isten üzenetét számunkra, Isten szól hozzánk az Ő Igéjén keresztül, indít bennünket , ha kérjük a Szentlelket irányítja gondolatainkat is) <br>"Ott volt Jahaziél is, az Ászáf fiai közül való levita, Zakariásnak a fia, annak a Benájának az unokája, aki Matanja fiának, Jejélnek volt a fia. Ezt a tömeg között megragadta az Úr lelke, 15és azt mondta: »Figyeljetek ide júdaiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan, veled együtt, Jozafát király. Ezt üzeni nektek <br>az Úr:<br>Ne féljetek és ne rettegjetek ettől a sokaságtól, mert nem ti fogtok harcolni ellenük, hanem Isten. 16Vonuljatok le holnap ellenük, és mivel ők a Szísz nevű domboldalon fognak felvonulni, rájuk találtok a Jeruel pusztával szemben levő völgy szélén. 17Harcolnotok azonban nektek nem kell, hanem csak álljatok veszteg, és meglátjátok, hogy segít az Úr titeket, Júda és Jeruzsálem! Ne féljetek, ne rettegjetek, csak vonuljatok ki holnap ellenük és az Úr veletek lesz.«” 2 Krónikák 20<br><span class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)">Jozafát történetéből látjuk</span><br>1,ne féljünk és ne rettegjünk, <br>2,ez az Ő harca! (Sokszor azért merülünk ki, mert olyan harcot vívunk, ami nem is a miénk. )<br>3, állj helyt , ahová rendeltelek (nem kell Istennek segítség- ő cselekszik, nem kell elfutni a nehéz helyzetből, vagy ide-oda rohángálni másokhoz)</p><p style="margin:6px 0px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(29,33,41);font-size:14px">6, Dícsérjük Istent- amikor Istent dicsérjük , Ő harcol értünk</p><p style="margin:6px 0px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(29,33,41);font-size:14px">„Erre Jozafát s Júda és Jeruzsálem valamennyi lakosa arccal a földre borult az Úr előtt és imádta őt, 19a Kaát fiai és a Kóré fiai közül való leviták pedig nagy fennszóval magasztalták az Urat, Izrael Istenét.”</p><p style="margin:6px 0px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(29,33,41);font-size:14px">22"Amikor elkezdték az ujjongást és a dicséretet, az ÚR lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, móábiak és a Széír-hegység lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. 23Az ammóniak és a móábiak a Széír-hegység lakóira támadtak, hogy kiirtsák és elpusztítsák őket. Amikor végeztek Széír lakóival, egymás pusztulását segítették elő.<br>24Mire a júdaiak a pusztai őrhelyhez érkeztek, és a sokaság felé fordultak, már csak az elesettek holttesteit látták ott a földön; nem menekült meg senki sem. 25Akkor odament Jósáfát és hadinépe, hogy összeszedjék a zsákmányt. 2 Krónikák" 20</p><p style="margin:6px 0px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(29,33,41);font-size:14px">7,<b> Isten áldássá változtatja a leglehetetlenebb helyzetet is- ez az eredménye, amikor Ő harcol értünk!</b></p><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;color:rgb(61,133,198)"><span style="color:rgb(29,33,41);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px">5Akkor odament Jósáfát és hadinépe, hogy összeszedjék a zsákmányt. Tömegével találtak náluk fölszerelést, ruhákat és értéktárgyakat. Annyi zsákmányt szereztek, hogy el sem bírták. Három napig szedték össze a zsákmányt, olyan sok volt. 26Negyedik napon aztán egybegyűltek a Baraka völgyében. Mivel ugyanis ott hálát adtak az Úrnak, elnevezték azt a helyet a Hálaadás-völgyének s így is hívják mind a mai napig. 27Aztán visszatért Júda egész legénysége s Jeruzsálem lakossága, élükön Jozafáttal Jeruzsálembe nagyon örvendezve, hogy az Úr örömet adott nekik ellenségeikkel szemben, 28és Jeruzsálemben hárfa-, lant- és trombitakísérettel bementek az Úr házába. 29Erre az országok valamennyi királyságát megszállta az Úrtól való félelem, mert hallották, hogy az Úr harcolt Izrael ellenségei ellen, 30és Jozafát országának nyugta lett és Isten békét adott neki körös-körül mindenfelől.</span></div><br></div><div><br></div>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr">Aranyosmaróthy Katalin<br>Tel:06 70 4150505 <br><span><font color="#888888"><a href="https://www.facebook.com/P%C3%A9celi-Im%C3%A1ds%C3%A1g-H%C3%A1za-szolg%C3%A1l%C3%B3-imak%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-1880220712220212/?jazoest=265100119537184115847045119801211111215011348908375121120844977981141141165288666911610877115684810770807712110358651001229788114110541191181221221037612199711227398901178412010810368715745498011782786611090102836710278685381" target="_blank">Imádság Háza Szolgáló Imaközösség</a></font></span><br><a href="mailto:aranyosmarothy@gmail.com" target="_blank">aranyosmarothy@gmail.com</a><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>