<div dir="ltr"><br><br><div class="gmail_quote">---------- Továbbított levél ----------<br>Feladó: <b class="gmail_sendername">Magyar Bertalan</b> <span dir="ltr"><<a href="mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu" target="_blank">magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu</a>></span><br>

Dátum: 2014. április 25. 23:00<br>Tárgy: [Sajto] Gutenberg-bibliafragmentumot találtak a Váci Egyházmegyei Könyvtárban!<br>Címzett: <a href="mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu" target="_blank">magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu</a><br>

<br><br>

<div lang="HU" link="blue" vlink="purple">

<div>

<p class="MsoNormal"><b><font face="Arial"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial;font-weight:bold">Tisztelt Szerkesztőség!<u></u><u></u></span></font></b></p>

<p class="MsoNormal"><b><font face="Arial"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial;font-weight:bold">Szeretettel ajánlom figyelmükbe alábbi
hírünket!</span></font></b><u></u><u></u></p>

<div class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><font color="black" face="Arial"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial">

<hr size="2" width="100%" align="center">

</span></font></div>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="1" color="black" face="Arial"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;font-weight:bold">Magyar Bertalan</span></font></b><font size="1" color="black" face="Arial"><span style="font-size:8.0pt;font-family:Arial"> diakónus <u></u><u></u></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" color="black" face="Arial"><span style="font-size:8.0pt;font-family:Arial">egyházmegyei sajtóreferens <u></u><u></u></span></font></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="1" color="black" face="Arial"><span style="font-size:8.0pt;font-family:Arial;font-weight:bold">tel.: <a href="tel:%2B36305401255" value="+36305401255" target="_blank">+36305401255</a> </span></font></b><font size="1" color="black" face="Arial"><span style="font-size:8.0pt;font-family:Arial"><u></u><u></u></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="1" color="black" face="Arial"><span style="font-size:8.0pt;font-family:Arial;font-weight:bold">e-mail: </span></font></b><font size="1" color="black" face="Arial"><span style="font-size:8.0pt;font-family:Arial"><a href="mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu" title="blocked::mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu
mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu
blocked::mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu" target="_blank"><b><span title="blocked::mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu
mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu"><span title="blocked::mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu"><span style="font-weight:bold"><span title="blocked::mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu">magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu</span></span></span></span></b></a></span><b><span style="font-weight:bold"><u></u><u></u></span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="1" color="black" face="Arial"><span style="font-size:7.5pt;font-family:Arial;font-weight:bold"><a href="mailto:sajto@vaciegyhazmegye.hu" title="blocked::mailto:sajto@vaciegyhazmegye.hu
mailto:sajto@vaciegyhazmegye.hu
blocked::mailto:sajto@vaciegyhazmegye.hu
blocked::mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu
blocked::mailto:sajto@vaciegyhazmegye.hu
blocked::mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.h" target="_blank">sajto@vaciegyhazmegye.hu</a></span></font></b><font size="1" color="black" face="Arial"><span style="font-size:7.5pt;font-family:Arial"> <u></u><u></u></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="1" color="black" face="Arial"><span style="font-size:7.5pt;font-family:Arial;font-weight:bold"><a href="mailto:beric@index.hu" title="blocked::mailto:beric@index.hu
mailto:beric@index.hu
blocked::mailto:beric@index.hu
blocked::mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu
blocked::mailto:beric@index.hu
blocked::mailto:magyar.bertalan@vaciegyhazmegye.hu" target="_blank">beric@index.hu</a>
<u></u><u></u></span></font></b></p>

<div class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><font color="black" face="Arial"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial">

<hr size="2" width="100%" align="center">

</span></font></div>

<p class="MsoNormal"><font face="Arial"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial"><u></u> <u></u></span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="4" face="Courier New"><span style="font-size:14.0pt">Gutenberg-bibliatöredék
Vácott!<u></u><u></u></span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="4" face="Courier New"><span style="font-size:14.0pt">Pázmány-mű
kötése rejtette a 42 soros Biblia fragmentumát<u></u><u></u></span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="4" face="Courier New"><span style="font-size:14.0pt">Huszonegy
darabból állt a Váci Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatvány-állománya. Legalábbis
ennyiről tudtak, amíg tavaly, egy restaurálás során, le nem bontották Pázmány
Péter Acta et decreta Synodi Dioecesanae Strigoniensis (Pozsony, 1629) című
kötet borítóját képező pergamenlapot, amelyet középkori kézirattöredéknek
véltek. Csakhogy Boros István tudományos főmunkatárs munkája révén
bebizonyosodott, hogy a jó állapotban megmaradt lap nem más, mint Gutenberg
híres, ún. 42 soros Bibliájának 2. kötetéből a 310. folio, amely a Jelenések
könyvének első fejezeteit tartalmazza Szent Jeromos bevezetőjével. Ezzel -
miután nemrég nemzetközi szakértők is megerősítették a lelet valódiságát - a
22. sorszámú ősnyomtatvány-töredék lett a Váci Egyházmegyei Könyvtár legrégebbi
nyomtatványa.<u></u><u></u></span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="4" face="Courier New"><span style="font-size:14.0pt">A
könyvtár évente rendszeresen pályázik az NKA támogatására a könyvkötésre
felhasznált kódex lapok kibontásához, illetve az őrzőkönyvek restaurálásához. A
restaurálások és szakszerű feldolgozások során több esetben kiderült, hogy a
középkori, kézzel írt pergamenlapnak vélt könyvborító nem az, hanem
nyomtatvány. Így lett ez a Pázmány-kötet esetében is: 1629-ben éppúgy, mint
2013-ban kódexlapnak vélték azt a pergamen foliót, mellyel a könyvet a 17.
században bekötötték. A restaurátor fogott gyanút, hogy ez nem kézirat, hanem
nyomtatvány, s hogy talán Gutenberg 42 sorosából való.<u></u><u></u></span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="4" face="Courier New"><span style="font-size:14.0pt">Gutenberg
érdeme, hogy művészi és szinte tökéletes „kódex utánzatot”
készített: találmányának célja éppen az volt, hogy a kódexmásolás, mint
sokszorosítási eljárás nehézségeit a sajtóval megoldja - írja Boros István. A
nyomdász 1454-55 körül készítette el a híres 42 soros Bibliáját, amelyből
feltehetően 180 példány hagyta el Gutenberg sajtóját: 155 papírra és 25
pergamenre nyomtatott Biblia. <u></u><u></u></span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="4" face="Courier New"><span style="font-size:14.0pt">Ma
a világon összesen 49 teljes vagy közel teljes példány található a kétkötetes
műből, valamint számos töredék. Magyarországon eddig négy fragmentum volt
ismert: a Tudományos Akadémia papírtöredéke; továbbá az Országos Széchényi
Könyvtár egy, és a Soproni Levéltár két pergamentöredéke. Ezekhez jött most a
váci töredék, így összesen egy papír- és négy pergamentöredék van hazánkban.<u></u><u></u></span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="4" face="Courier New"><span style="font-size:14.0pt">A
töredék azonosításában és valódiságának bizonyításában egy német és egy
amerikai Gutenberg-kutató volt segítségemre – mondotta el Boros István.
– A két tudós: Falk Eisermar (Berlin), a Gesamtkatalog der Wiegendrucke
szerkesztője, valamint Eric White (Dallas, USA), a dallasi Bridwell Library
kutatója, a 42 soros-töredékek szakértője. White besorolása szerint a
magyarországi fragmentumok az ún. soproni csoportba tartoznak.<u></u><u></u></span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="4" face="Courier New"><span style="font-size:14.0pt">Boros
István szerint a váci töredék is megerősíti a kutatóknak azt a feltevését, hogy
Gutenberg 42 soros Bibliájának Magyarországra is el kellett jutnia.<u></u><u></u></span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="4" face="Courier New"><span style="font-size:14.0pt">(Váci
Egyházmegye/Magyar Bertalan sajtóreferens)<u></u><u></u></span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="3" face="Arial"><span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial"><u></u> <u></u></span></font></p>

</div>

</div>


<br>_______________________________________________<br>
Sajto mailing list<br>
<a href="mailto:Sajto@levlista.vaciegyhazmegye.hu" target="_blank">Sajto@levlista.vaciegyhazmegye.hu</a><br>
<a href="https://levlista.vaciegyhazmegye.hu/listakezelo/listinfo/sajto" target="_blank">https://levlista.vaciegyhazmegye.hu/listakezelo/listinfo/sajto</a><br>
<br></div><br></div>